Náš príbeh

ekolive, občianske združenie

Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje. 

ekolive, o.z. - je inšpirované prírodou. Nech vám naše služby a naše výrobky prinesú kúsok prírody do Vašej domácnosti, do Vašich životov.  


Som mamou troch krásnych dcér. Vždy mi záležalo na zdraví a zdravom spôsobe života, odmietala som lieky a snažila som sa nájsť prírodné riešenie. A tak som sa začala túlať po lúkach. Ako čas plynul, zistila som, že na lúkach máme všetko, čo potrebujeme. A začala som zbierať, sušiť, vyrábať. Najprv len pre vlastnú potrebu, pre vlastnú rodinu. Príroda nám dávala zdravie. Nádherné, voňavé. Postupne k mojej bylinkovej vášni pribudla prírodná záhrada, neskôr aktivity zamerané na cvičenie ay fly a nakoniec prišli aj enviro-aktivity s deťmi. Zrazu ich bolo toľko, že som cítila, že musím tomu dať nejakú formu. V roku 2017 s pomocou priateľov som založila občianske združenie s názvom ekolive. V roku 2018 sa nám podarilo realizovať už aj prvé projekty s podporou nadácii. Prvý projekt s názvom " Vtáky v tŕní" s podporou nadáciou EPH, druhý projekt "vystúpenie speváckeho zboru Una-Corda na medzinárodnom festivale" s podporou mesta Dolný Kubín a tretí projekt s názvom " Umelecko-remeselná obnova historického náhrobku člena rodu Zmeškal v areáli pamiatky UNESCO a národnej kultúrnej pamiatky Leštinský kostol" s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.